Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 31 lipca 2015

 

Christian BRETON - Interprestige („My, nasz lub nasze”) szanujemy Państwa troskę dotyczącą zachowania poufności i przywiązujemy wartość do zachowania dobrej relacji z Państwem. Niniejsza Karta prywatności podaje rodzaje danych osobowych gromadzonych na temat naszych klientów, sposób w jaki wykorzystujemy informacje i z kim się nimi dzielimy oraz jakimi opcjami dysponują nasi klienci odnośnie wykorzystywania informacji przez nas. Opisujemy również środki, jakie podejmujemy w celu ochrony bezpieczeństwa informacji oraz sposobu w jaki nasi klienci mogą kontaktować się z nami na temat naszych zasad poufności.

 

Jakie informacje gromadzimy

Możemy uzyskać informacje osobiste o użytkownikach z różnych źródeł. Możemy gromadzić te informacje, gdy podasz je nam w jednym z naszych stoisk w centrach handlowych, w sklepach, na naszej stronie internetowej, na naszych platformach społecznościowych, lub podczas naszego eventu. Podczas odwiedzania naszej strony, możemy również zbierać pewne informacje w sposób automatyczny, z wykorzystaniem takich technologii jak pliki cookies, pliki logów serwera WWW czy sygnalizatory WWW.

 

Jakie informacje przekazujesz

Możesz przekazywać swoje dane osobowe na wiele sposobów, na przykład, gdy bierzesz udział w ofercie lub promocji lub dokonujesz zakupów na naszej stronie, w naszych stoiskach w centrach handlowych lub w naszych sklepach. Rodzaje przekazywanych przez ciebie danych osobowych obejmują:

• informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu komórkowego itp.)

• Twój wiek i datę urodzenia,

• płeć,

• nazwę użytkownika i hasło,

• adres (adres wysyłki, adres rozliczeniowy),

• dane kontaktowe przyjaciół lub innych osób z którymi chcesz, abyśmy się skontaktowali,

• podana zawartość (taka jak zdjęcia, filmy, oceny produktów, artykuły i komentarze).

 

W jaki sposób wykorzystujemy te informacje

Możemy wykorzystać podane informacje, aby:

• wysyłać materiały promocyjne i inne informacje,

• świadczyć usługi dla ciebie,

• wysyłać paczki z zakupionymi produktami online,

• utworzyć twoje konto i zarządzać nim online,

• odpowiadać na twoje pytania,

• komunikować się ze tobą lub zarządzać twoim udziałem w specjalnych wydarzeniach, konkursach, loteriach, programach, badaniach i innych ofertach,

• dokonać oceny naszej działalności i ulepszać ją (odnośnie rozwoju nowych produktów i usług, zwiększania i poprawy naszych usług, zarządzania naszą komunikacją, analizy naszych produktów; przeprowadzania analizy danych i wykonywania rachunkowości, audytu i innych funkcji wewnętrznych),

• respektować obowiązujące wymogi prawne, odpowiednie normy branżowe oraz politykę wewnętrzną.

 

Możemy również wykorzystać te informacje w inny sposób uprzedzając cię o tym w momencie ich gromadzenia. Zebrane informacje są niezbędne do niżej opisanych celów. Bez tych informacji, nie mógłbyś korzystać z niektórych naszych produktów lub usług.

 

Jakimi informacjami się dzielimy

Nie sprzedajemy, ani w żaden sposób nie ujawniamy, twoich zgromadzonych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej: Możemy udostępnić twoje dane osobowe:

• Naszym filiom do celów opisanych w Karcie o ochronie prywatności.

• Dostawcom usług, którzy świadczą usługi w naszym imieniu zgodnie z naszymi instrukcjami. Nie upoważniamy tych usługodawców do wykorzystania lub ujawnienia informacji, o ile nie zajdzie konieczność, w celu świadczenia usług w naszym imieniu lub w celu spełnienia wymogów prawnych. Przykładami takich dostawców są podmioty zajmujące się zamówieniami online, oferujące usługi hostingowe i marketingowe,...

• W przypadku innych usługodawców twoja zgoda jest wymagana.

 

Ponadto, możemy ujawnić informacje o tobie (i) jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub proces sądowy, (ii) organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym, lub (iii) jeśli stwierdzimy, że ujawnienie ich jest konieczne lub wskazane, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stracie finansowej lub w związku z prowadzeniem dochodzenia na temat działalności rzeczywistej lub z podejrzeniem o oszustwa lub nielegalną działalność.

Zastrzegamy sobie również prawo do przekazywania posiadanych przez nas twoich informacji osobistych w przypadku sprzedaży lub cesji całości lub części naszej działalności lub aktywów. W przypadku wystąpienia takiej sprzedaży lub transferu, dołożymy wszelkich starań, aby nabywca wykorzystał przekazane nam przez ciebie informacje osobowe w sposób, który jest zgodny z naszą polityką prywatności. W wyniku takiej sprzedaży lub transferu, można skontaktować się z podmiotem, któremu przekazaliśmy twoje dane osobowe i zadać wszelkie pytania dotyczące przetwarzania tych informacji.

 

Twoje prawa i możliwości wyboru

Oferujemy możliwość wyboru względem przekazanych nam przez ciebie danych osobowych, które gromadzimy, podobnie jak i sposobu ich wykorzystania i sposobu komunikowania się z tobą. Aby zaktualizować swoje preferencje, możesz poprosić nas o usunięcie twoich danych z naszych list mailingowych

• E-mail

W każdej chwili możesz zwrócić się do nas, aby nie wysyłać do ciebie informacji marketingowych poprzez e-mail, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w ramach e-maili marketingowych, które otrzymujesz od nas lub kontaktując się z nami na adres expo

• Poczta tradycyjna

Można wnioskować za pośrednictwem poczty, abyśmy zaprzestali przesyłania informacji marketingowych kontaktując się ze stoiskiem w centrum handlowym lub ze sklepem, w którym się zarejestrował(a/e)ś.

• Wycofanie zgody

Możesz wycofać każdą przekazaną nam wcześniej zgodę lub obiekt na przetwarzanie twoich danych osobowych, w dowolnym momencie z uzasadnionych powodów. My zastosujemy twoje preferencje w jak najkrótszym terminie. W niektórych przypadkach wycofanie zgody na wykorzystanie lub ujawnienie danych osobowych oznacza, że nie możesz skorzystać z niektórych naszych produktów lub usług.

• Wgląd do swoich danych osobowych, ich aktualizacja i zmiany

Masz prawo, aby zażądać dostępu i uzyskać szczegółowe informacje o danych osobowych, które posiadamy na twój temat, ale także prawo do aktualizacji i poprawienia błędów w twoich danych osobowych oraz w danym przypadku na temat zablokowanych lub usuniętych informacji. Prawo dostępu do danych osobowych może być ograniczone w pewnych okolicznościach, w zależności od wymagań lokalnego prawa. Można żądać przejrzenia, zmiany lub usunięcia twoich danych osobowych wysyłając e-maila na adres export2@christian-breton.tm.fr

 

Transfer danych

Jeśli zajdzie konieczność, możemy zostać zmuszeni do przeniesienia danych osobowych zbieranych na twój temat w Stanach Zjednoczonych, aby osiągnąć cele opisane w niniejszej Karcie. Po przeniesieniu, dane osobowe mogą być przejrzane i przetworzone przez nasz dział marketingu i nasze filie. Zezwolenie na przekazywanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej zostało autoryzowane przez CNIL na podstawie standardowych klauzul Komisji UE dotyczących transferu danych. Podczas transferu twoich danych do USA, chronimy te informacje w sposób opisany w niniejszej Karcie o ochronie prywatności.

 

W jaki sposób chronimy dane osobowe

Zachowujemy stosowne środki administracyjne, techniczne i fizyczne, aby chronić podane informacje osobiste przed przypadkowym, nielegalnym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem przez podmioty nieuprawnione.

 

Linki do innych stron

W celu zapewnienia twojego komfortu i dostępu do informacji, nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Strony te mogą funkcjonować bez żadnego związku z nami. Powiązane strony mogą mieć swoje własne statuty lub politykę, zalecamy zapoznanie się z nimi jeśli odwiedzasz te strony. W przypadku, gdy odwiedzasz powiązane witryny, które nie są przez nas kontrolowane, nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość tych stron, sposób korzystania z tych stron lub ich praktyki w zakresie przestrzegania ochrony prywatności.

 

Aktualizacje naszej Karty o ochronie prywatności

Niniejsza Karta o ochronie prywatności może być okresowo aktualizowana i to bez uprzedzenia, w celu uwzględnienia zmian dotyczących naszych osobistych praktyk informacyjnych. Zamieścimy wyraźne powiadomienie na naszej stronie, aby poinformować o wszelkich istotnych zmianach w naszej Karcie o ochronie prywatności i podać na wstępie Karty datę ostatniej aktualizacji.

 

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące tej Karty o ochronie prywatności lub życzysz sobie, abyśmy zaktualizowali informacje posiadane na twój temat lub na temat twoich preferencji, prosimy o kontakt na adres elektroniczny: export2@christian-breton.tm.fr lub pod numerem telefonu 0033 134 34 32 32.


Produkt został pomyślnie dodany do koszyka
Ilość:
Całkowity:
W twoim koszyku jest 0 [/ 1] produktów. W twoim koszyku jest 1 produkt.
Produkty ogółem:
Całkowity:
Kontynuować zakupy Przejdź do kasy