Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

Witamy na Francuskiej i Międzynarodowej stronie Internetowej Christian Breton, pod redakcją Christian Breton SA o kapitale 200.000 euro, wpisanej do Rejestru Handlu i Spółek w Paryżu pod numerem 387 635 790 RCS, z siedzibą przy 14, rue Camille Desmoulins 95870 Bezons.

Uzyskując dostęp lub korzystając ze Strony, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował, bez ograniczeń i zastrzeżeń, niniejsze Warunki Sprzedaży Internetowej.

Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży internetowej jest zdefiniowane istotnych warunków sprzedaży online przez Christian BRETON, oraz praw i obowiązków obu stron zaistniałych w związku ze sprzedażą produktów oferowanych na stronie.

Christian BRETON zastrzega sobie prawo do aktualizacji Ogólnych Warunków Sprzedaży Internetowej w dowolnym momencie.

Własność intelektualna

Cała dostępna zawartość strony internetowej, w tym bez ograniczeń, teksty, znaki graficzne, logotypy, ilustracje, obrazy, pliki audio, zbiór danych, oprogramowania są własnością Christian BRETON i są chronione przez prawa odnoszące się do praw autorskich. Zabronione jest wszelkie, całkowite lub częściowe, reprodukowanie, powielanie, kopiowanie, sprzedawanie, udostępnianie, modyfikowanie lub wykorzystywanie zawartości strony i znaków towarowych znajdujących się na stronie z jakiegokolwiek powodu bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia.

Produkt

Produkty zaoferowane do sprzedaży przez Christian BRETON to te, które znajdują się na stronie w dniu odwiedzenia strony przez klienta i w ramach dostępnych zasobów magazynowych. Christian BRETON zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży produktów w dowolnym czasie. Informacje, zdjęcia i grafika zawarte w katalogu mają charakter informacyjny i nie są wiążące dla Sprzedawcy. Każdy opis, który może zawierać nieprawdziwe informacje zostanie usunięty z serwisu i zastąpiony poprawną informacją, tak szybko jak to możliwe. Dystrybucja produktów lub próbek odbywa się na terytorium Francji i za granicą.

Cena  

Ceny sprzedaży produktów są cenami obowiązującymi w momencie składania zamówienia za wyjątkiem kosztów wysyłki.

Ceny sprzedaży nie podlegają negocjacji i są podane w Euro. Cena może ulec zmianie w dowolnym momencie w związku z wydarzeniami zewnętrznymi.

Koszty przesyłki są pokrywane przez klienta w postaci dodatkowej opłaty, w zależności od kwoty zamówienia.

Koszty przesyłki zostaną podane w momencie składania zamówienia przez klienta.

Zamówienia

Zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej zobowiązują kupującego w momencie akceptacji złożonego przez siebie zamówienia na stronie internetowej.

Od momentu złożenia zamówienia przez klienta uznaje się, że zaakceptował on, świadomie i bez zastrzeżeń, ceny, objętości i ilości zaoferowane do sprzedaży i zamówione. Produkty są przeznaczone do osobistego użytku klienta. Nie ma możliwości odsprzedaży produktów zakupionych na stronie.

Płatność

W przypadku niedostępności serwera, po ostatecznym potwierdzeniu zamówienia, klient może dokonać płatności na stronie przy użyciu karty płatniczej (Carte Bleue, Visa). Można wykonywać również przelewy bankowe.

Nie akceptujemy płatności czekiem.

W przypadku wyboru płatności online przy użyciu Karty Płatniczej wszystkie wpisane dane (numer i data ważności twojej karty) są natychmiastowo kodowane (w trybie SSL) i zapisane na serwerze bezpiecznych płatności w naszym banku i to 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Te informacje znają wyłącznie serwery w banku. Żadne informacje dotyczące klienta nie są przechowywane na stronie www.christianbreton.com eliminując w ten sposób wszelkie ryzyko nadużyć wynikających z włamania na stronę.

Wszelkie informacje lub dodatkowa pomoc są udzielane przez Dział Obsługi Klienta pod numerem +33 (0) 1 34 34 32 32 od poniedziałku do piątku od godz. 9 do16.

Christian BRETON zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub dostawy w przypadku sporu z klientem, całkowitego niepłacenia poprzedniego zamówienia przez klienta lub odmowy autoryzacji płatności kartą przez instytucje bankowe.

Dostawa

Produkty są dostarczane przez pocztę w trybie Colissimo Expert do 5 dni roboczych na terenie Francji Metropolitarnej i przez Colissimo w ciągu 10 dni na terenie Europy. W przypadku zamówienia opłaconego przelewem bankowym, wskazany wyżej czas dostawy rozpoczyna się od momentu, gdy przelew został faktycznie zaksięgowany na rachunku bankowym Christian BRETON. Koszty wysyłki są obliczane według stawki zryczałtowanej w następujący sposób:

Miejsce dostawy

Sposób dostawy

Koszty przesyłki z uwzględnieniem kwoty zamówienia

Czas przygotowania

Czas dostawy

Całkowity czas dostawy

Francja Metropolitarna (Korsyka i Monako)

Colissimo lub Standard

5, 40 €*

*Dostawa Gratis od 60€

1-2 dni robocze

2-3 dni roboczych

3-5 dni roboczych

Francja Metropolitarna (Korsyka i Monako)

EXPRESS / Chronopost

9, 95 €

1-2 dni robocze

1 dzień roboczy

1-2 dni robocze

EUROPA

Dostawa Standard

9, 95 €

1-2 dni robocze

3-5 dni roboczych

4-6 dni roboczych

EUROPA

Dostawa Express

12 €

1-2 dni robocze

2-3 dni roboczych

3-5 dni roboczych

ŚWIAT poza Unią Europejską

Dostawa Express

25 €

1-2 dni robocze

3-5 dni roboczych

4-6 dni roboczych

Christian BRETON zastrzega sobie prawo ich modyfikacji w dowolnym momencie.


Żadna dostawa nie jest zagwarantowana poza krajami wskazanymi na tej stronie: Zobacz listę krajów dostawy.

Podczas rejestracji na stronie www.christian-breton.fr, użytkownik zostanie poproszony o wskazanie kraju dostawy na wyznaczonej liście. Dostawy będą realizowane wyłącznie do stałych miejsc zamieszkania, są zatem wykluczone dostawy do hoteli, skrzynek pocztowych, poste restante, na nieustalony adres np. kemping, przyczepy kempingowe, domki letniskowe...

Dostawa jest uznana za zrealizowaną kiedy zamówienie zostało przekazane klientowi. 
Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie przesyłki w dniu dostawy
oraz wskazanie wszelkich zastrzeżeń i reklamacji, które wydają się uzasadnione. Jeśli dostarczone produkty nie są zgodne rzeczowo lub jakościowo z charakterystyką podaną na formularzu dostawy, wówczas klient musi zgłosić pisemną reklamację w ciągu ośmiu (8) dni (pod rygorem utraty prawa) od daty dostawy do naszego Działu Obsługi Klienta ( list należy zaadresować na: Christian BRETON, 14 rue Camille Desmoulins 95870 Bezons, France) lub na adres poczty elektronicznej serviceclients@christianbreton.fr .

Zastrzeżenie własności

Sprzedający zachowuje pełne prawo własności sprzedawanych produktów do momentu całkowitej zapłaty ceny podstawowej, w tym opłat i podatków. 

Przeniesienie ryzyka związanego z produktem odbędzie się w momencie przekazania zamówionego produktu firmie przewozowej. To do klienta należy pokrycie kosztów ubezpieczenia na wszystkie rodzaje ryzyka, włącznie z utratą i zniszczeniem.

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z artykułem L.121-20 Kodeksu Konsumenta, klientowi przysługuje okres czternastu (14) dni, aby zwrócić na swój koszt, produkt(y), które zamówił jeśli nie spełniają w pełni jego oczekiwań i anulować swoje zamówienie. Termin ten biegnie od dnia dostawy zamówienia.

Produkt(y) musi (muszą) być zwrócone w jego (ich) oryginalnym opakowaniu, nieotwarte i z dołączonym formularzem dostawy i fakturą na adres: 
Christian BRETON, 14 rue Camille Desmoulins 95870 Bezons, France. 

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa klient. 

Wszelkie ryzyko związane ze zwrotem produktu (-ów) leży po stronie klienta. 

Jeśli zostały spełnione wyżej wymienione warunki, wówczas Christian BRETON zwróci pieniądze klientowi za całość poniesionych kosztów w momencie zakupu produktu lub produktów, włącznie z kosztami zwrotu produktów, w terminie trzydziestu (30) dni od daty skorzystania przez klienta z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z artykułem L.121-20-1 Kodeksu Konsumenta.

Twoje konto

Rejestrując się na naszej stronie, klient otrzyma e-mail lub nazwę użytkownika i hasło dostępu do swojego konta. Klient ponosi odpowiedzialność względem zachowania poufności swojego konta, swojej nazwy użytkownika i swojego hasła oraz kontrolowania dostępu do swojego komputera. 
W związku z tym klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania związane z użytkowaniem swojego konta, jego nazwy użytkownika lub hasła. 
Klient zobowiązuje się do podania tylko dokładnych i prawdziwych informacji. 

Nazwa użytkownika i hasło wybrane przez klienta są identyfikatorami umożliwiającymi dostęp i korzystanie z niektórych sekcji, funkcji, stron, treści lub usług na stronie internetowej. Są osobiste i nie podlegają przeniesieniu.

Cookies

Cookies to pliki zapisywane na komputerze podczas odwiedzania stron internetowych.

Używamy cookies, aby ułatwić nawigację na naszej stronie internetowej. Można skorzystać z poniższego kursora, aby dostosować ustawienia plików cookie. Dopasowywanie tych ustawień może spowodować wyłączenie niektórych funkcji serwisu, opisanych poniżej.

Przykładowo jeśli umieścisz kursor na pierwszym przycisku, wówczas będą przechowywane tylko cookies związane z wydajnością i trzeba mieć to na uwadze, że po wyłączeniu wszystkich cookies możesz nie mieć dostępu do niektórych funkcji strony.

Odpowiedzialność

Sprzedający w procesie sprzedaży online jest odpowiedzialny tylko za obowiązek zachowania środków; nie może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z Internetu, takich jak utrata danych, włamania, wirusy, przerwa w dostawie usług internetowych lub innych nieprzewidzianych problemów.

Jurysdykcja

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży podlegają przepisom prawa francuskiego. 
Dla wszystkich sporów dotyczących niniejszej umowy między sprzedającym a kupującym, wyłączną jurysdykcję będzie posiadał Sąd Handlowy w Paryżu.

Ochrona danych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku, klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych przechowywanych przez sprzedającego. Ogólne warunki sprzedaży Internetowej z dnia 15 września 2015


Produkt został pomyślnie dodany do koszyka
Ilość:
Całkowity:
W twoim koszyku jest 0 [/ 1] produktów. W twoim koszyku jest 1 produkt.
Produkty ogółem:
Całkowity:
Kontynuować zakupy Przejdź do kasy